Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Pressemelding Calanus AS 11 november 2009

Pressemelding 11. november 2009

Kapitalutvidelse for videre vekst: Calanus AS tilføres inntil 20 millioner kroner i rettet emisjon.

Calanus AS i Tromsø utvikler ny industri på basis av det marine krepsdyret raudåte (Calanus finmarchicus), Norges største fornybare og høstbare marine ressurs. Selskapet skal fremstille ernærings- og helseprodukter og farmasøytiske spesialpreparater fra raudåte, og deltar dessuten i utvikling av bærekraftig høsting av råvaren. Eierne og nøkkelpersonene i Calanus AS har bakgrunn fra lignende virksomhet, herunder det børsnoterte bioteknologiselskapet Biotec Pharmacon ASA.

– Calanus AS har dokumentert skalerbarhet av høsting av raudåte og utviklet nye produktprototyper med betydelig markedspotensial. Selskapet har i tillegg identifisert og patentsøkt mulige farmasøytiske produktkandidater gjennom et pågående biomedisinsk forskningsprogram i samarbeid med forskere i Norge og EU, sier daglig leder Gunnar Rørstad.

Raudåte har en økologisk tilpasning og biokjemisk sammensetning som gjør den svært interessant både som råvare for ernærings- og helseprodukter, og som kilde til mulige farmasøytiske spesialpreparater. Den har høyt innhold av en ren olje rik på bl.a. omega-3 fettsyrer og pigmenter, men som forøvrig skiller seg fra andre marine oljer når det gjelder nye produktmuligheter. Et produkt av Calanus-olje utviklet av Calanus AS har vist seg å ha egenskaper som gjør det svært godt egnet som kosttilskudd, og selskapet har allerede salg av et proteinrikt pulver med intens «hummersmak».

Eksisterende og nye aksjonærer har inngått en avtale som vil tilføre inntil 20 millioner kroner i ny egenkapital til selskapet. To tredjedeler av dette er allerede innbetalt mens resten planlegges hentet inn til neste år. De tilførte midlene skal benyttes til egenkapitalfinansiering av selskapets første produksjonsanlegg, samt til å styrke organisasjonen.

Etter kapitalutvidelsen eier Norinnova Invest AS, Norinnova AS og Marinvest AS i Tromsø til sammen ca. 34% av selskapets aksjer. Resten eies av Gunnar Rørstad, Kurt Tande, Jan Raa og Snorre Angell, som alle har viktige roller i selskapet.

– Vi er glad for å ha sikret selskapets behov for egenkapitalfinansiering av neste fase i utviklingen mot et fullverdig industriselskap, og for å ha fått med oss Norinnova Invest AS som ny aksjonær i denne runden, sier daglig leder Gunnar Rørstad i Calanus AS.

Kontakt

Daglig leder Gunnar Rørstad, Calanus AS, tlf 91 36 59 42 (gunnar.rorstad@calanus.no)

Styreleder Karl-Johan Jakola, Norinnova Invest AS,  tlf 90 55 90 01 (karl-johan@norinnovaforvaltning.no)

Calanus® AS er et forskningsbasert selskap etablert for å skape ny industri på basis av det marine krepsdyret raudåte (Calanus finmarchicus), trolig den største og viktigste fornybare ressursen i Nord-Atlanteren. Informasjon om selskapet finnes på: www.calanus.no.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress