Norinnova Invest

Resight AS

ReSight AS utvikler og leverer løsningen PowerCatch, en mobilklient løsning spesielt innrettet mot feltarbeid i kraftbransjen. Løsningen som omfatter en kartbasert støtte for arbeidsprosesser og rapportering, utvikles i samarbeid med fire kraftselskap, og forventes å ha et stort markedspotensiale både i det norske markedet og internasjonalt.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress