Norinnova Invest

Prophylix Pharma AS

Prophylix Pharma AS ble etablert i 2009 basert på unik forskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge som kan resultere i et nytt produkt basert på profylaktisk behandling av en sjelden immunologisk sykdom (neonatal alloimmun trombocytopeni, FNAIT) hos fostre og nyfødte barn som kan føre til hjerneblødning med dødelig utgang, eller til varig hjerneskade hos barnet.

Produktrettighetene ble i 2019 kjøpt opp av Rallybio, USA, som skal utvikle FNAIT videre i en lisensavtale med Prophylix.

http://prophylix.com

http://rallybio.com


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress