Norinnova Invest

Preecap AS

Pre-incubation, Research and Entrepreneurship Capital (PreeCap),  er et utviklingsfond. Fondet skal primært investere i pre-inkubasjonsfasen for bedriftsetablering (pre-inkubasjon) knyttet til masterstudiet i Business Creation and Entrepreneurship (BCE), ved Universitetet i Tromsø. Dette fondet vil støtte prosjektene i tidlig fase (før bedriftsetablering) og bidra med såkornkapital i oppstartsfasen av bedriftene. I tillegg vil det dannes et nettverk av personer fra næringslivet rundt studentene som kan bidra med sin erfaring og kompetanse i prosessen fra idé til bedrift.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress