Norinnova Invest

Lytix Biopharma AS

Lytix Biopharma AS har som mål å utvikle nye medisiner til behandling av kreft. Selskapet er etablert med utgangspunkt i kompetanse og forskingsresultater utviklet av en forskergruppe ved Universitet i Tromsø (UiTø) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Selskapet er basert på en bioteknologisk plattform som er blitt utviklet ved UiTø/UNN over mange år for behandling av infeksjoner og kreft.

Selskapet har tett og kontinuerlig samarbeid med Universitetet i Tromsø, men  har også tilgang til sterke fagmiljøer med bred erfaring innen utvikling av medikamenter. Forretnings- og produktutvikling skjer fra avdelingen i Oslo.

Lytix Biopharma AS har mottatt en rekke forskningstilskudd fra Norges forskningsråd gjennom programmene MEDKAP, FUGE and BIA til støtte for forskning og utvikling innen begge de to forskningsretningene selskapet jobber med. Selaskapet har også inngått en lisensavtale med Vericca Parmaceuticals, USA.

http://lytixbiopharma.com

http://vericca.com


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress