Norinnova Invest

Dualog AS

Dualog AS utvikler, markedsfører og selger egenutviklede programvareløsninger for mobil datakommunikasjon. Selskapet er i hovedsak rettet mot maritim sektor og spesielt den delen som benytter satellittbasert kommunikasjon for overføring av e-post og datafiler. Dualog er i dag et av de ledende selskaper innen datakommunikasjon i marin sektor.

Dualog ® Solution er installert på mer enn 1400 skip over hele verden og innen alle typer skip fra fiskebåter til store tankere. Dualog har salgskontorer i Oslo, Liverpool og et datterselskap i Singapore i tillegg til Service Partners flere steder i verden.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress