Norinnova Invest

Calanus AS

Calanus AS utvikler ny industri på basis av det marine krepsdyret raudåte (Calanus finmarchicus), Norges største fornybare og høstbare marine ressurs. Selskapet skal fremstille ernærings- og helseprodukter og farmasøytiske spesialpreparater fra raudåte, og deltar dessuten i utvikling av bærekraftig høsting av råvaren.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress