Norinnova Invest

Arena Norge AS (solgt)

Arena Norge AS har utviklet et integrert beslutningsstøttesystem for norske kommuner, Arena, som skal gi kommunene bedre mulighet til økonomisk planlegging, styring og kontroll. I Arena kan kommunene kombinere analyse-, budsjett-, prosjektarbeid og rapportering etter behov. Det er lagt stor vekt på fleksibilitet og muligheter for tilpasning til lokale behov.

De fleste kommuner opplever at behovene øker raskere enn det finansielle grunnlaget. Kommunene kan møte en slik situasjon ved å bli flinkere til å omstille og effektivisere. Arena er et verktøy som er spesialdesignet for å støtte gode omstillings- og effektiviseringsprosesser.

Arena Norge ble i 2018 solgt til Xledger Group AS.

http://xledger.com


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress