Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Retningslinjer

Norinnova Invest AS følger de etiske retningslinjer utarbeidet for medlemmer av Norsk Venturekapitalforening.

Norinnova Invest AS følger også retningslinjer for rapportering og verdivurdering av selskap i fondets portefølje;

  • PWC, ”Regnskapsrapportering for nye såkornfond under forvaltning av Innovasjon Norge”, avsnitt 5 ”Vurdering av markedsverdi – felles retningslinjer, juni 2005.
  • European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), ”International private equity and venture capital valuation guidelines”, september 2009
  • Rapportering til investorer 2 ganger årlig (1/4 og 28/8).

Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress