Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Forvalter

Fondet Norinnova Invest AS forvaltes av selskapet Norinnova Forvaltning AS. Forvalter er medlem i Norsk Venturekapitalforening (NVCA). Som medlem i NVCA forplikter man seg til følgende: «Medlemmer skal etterleve foreningens vedtekter, (disse) etiske retningslinjer og alle avgjørelser truffet av Foreningens etiske råd. Ethvert medlem skal også kreve at dets styremedlemmer, ledelse, ansatte og andre representanter etterlever de samme retningslinjer og avgjørelser i utøvelsen av medlemmets virksomhet». Fondet følger NVCA sine retningslinjer for håndtering av potensielle interessekonflikter, samfunnsansvar og miljøspørsmål og transparens.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress