Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6414
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post: post@norinnovainvest.no

Eiere

Norinnova AS 20,7 %
Formuesforvaltning Private Equity AS 15,5 %
Equinor Technology Invest AS 10,4 %
Troms Kraft AS 8,3 %
Origo Kapital AS 8,3 %
Sparebanken Nord-Norge Portefølje AS 8,3 %
DnB Bank ASA 6,2 %
Statkraft AS 5,7 %
Gjensidige Forsikring BA 4,1 %
Saab AB 4,1 %
Kongsberg Gruppen ASA 3,1 %
Marinvest AS 2,1 %
Sparebanken Narvik 2,1 %
Narvik Kapital AS 1,0 %

Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress