Norinnova Invest

Kontaktinformasjon

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6414
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post: post@norinnovainvest.no

Fondet

NorInnova Invest AS er etablert med privat kapital på 96,5 mill. kroner. De private investorene eier fondet. I tillegg har Innovasjon Norge ytt et ansvarlig lån på 175 mill. kr. Total kapitalbase er dermed på 271,5 mill. kr.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress