Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Metodikk

lyngen-2005-063

Fondet har blant annet som mål å:

  • Sikre en solid strøm av prosjekter gjennom regelmessig oppfølging mot relevante miljøer som kan representere prosjekttilgang innen investeringsområdene.
  • Bidra til målstyrt utvikling av selskaper gjennom definerte prosesser med milepelsområder og prosjektstyring som basis.
  • Bruke mest ressurser, kompetanse og kapital på suksesser. Fondet har definert en investeringsmodell og kriterier for fortsatt investering i selskaper som skal sikre prioritet på utvikling av suksesser.

Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress