Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Investeringskriterier

Geografisk område
Selskaper  i Nord-Norge.

Faser
Investering i såkorn- og tidlig venturefase.

Målgruppe
Nyetableringer og små- og mellomstore bedrifter med nasjonale og internasjonale vekstambisjoner.

Antall investeringer
20 – 30 over fondets levetid, 2-4 investeringer per år.

Investeringsprofil
Balanse mellom oppstarts- og vekstfasebedrifter.

Investeringsperiode
Normalt 4-6 år per bedrift, maksimalt 27 mill. kr per bedrift.

Vektlegger
Ledelse og personegenskaper, samt beskyttet teknologi og unike produkter.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress