Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Fokusområder

Norinnova Invest AS har fokus på investeringer innenfor følgende teknologiområder:

 • Marin teknologi og akvakultur
  • Fiskeri og oppdrettsteknologi
  • Bedrifter med tverrfaglig kompetanse på f. eks. IKT/fiskeri
  • Nye oppdrettsarter
 • Bioteknologi
  • Marin bioteknologi
  • Medisinsk bioteknologi
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Innen helsesektoren
  • Rom-/jordobservasjon og satellittkommunikasjon
  • Bedrifter med tverrfaglig kompetanse innen f. eks helse/IKT (telemedisin)
 • Energisektoren
  • Olje/gass, herunder leverandørindustrien
  • Alternativ/fornybar energi

Utvelgelsen av fokusområder er ikke til hinder for investeringer innen andre sektorer gitt gode investeringsmuligheter – inntil 20 % av porteføljen.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress