Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Investeringsstrategi

TestNorInnova Invest AS er et såkornfond som investerer i selskaper i tidligfase i Nord-Norge. Fondet skal investere i teknologi- og forskningsbaserte selskaper med internasjonalt vekstpotensial og med prioritet innen områder der FoU-miljøet i landsdelen har spesiell og god kompetanse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Gjennom å ta i bruk tilgjengelig kompetanse, erfaring og kapital i utviklingen av nøye utvalgte porteføljeselskaper, skal poretføljeselskapenes verdi økes før fondets eierandeler realiseres gjennom salg til industriaktører eller ved børsnotering.

Fondet samarbeider med landsdelens FoU-miljøer innen naturvitenskap og teknologi og med de ulike innovasjonsselskapene i Nord-Norge.

NorInnova Invest AS skal skape avkastning for sine eiere gjennom å effektivt koble god teknologi, risikovillig kapital, aktivt eierskap, samarbeidende kompetansemiljøer, kommersiell kompetanse og internasjonalt nettverk. I tillegg vektlegger eierne den samfunnsmessige avkastningen som skapes ved å etablere nye høyteknologiske arbeidsplasser.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress