Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Spennende nyhet fra porteføljeselskapet Calanus AS

31. januar 2020

Et nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet.  Calanus® Oil er et nytt og unikt naturprodukt fra Norge. Produktet utvinnes fra det marine krepsdyret rødåte (Calanus finmarchicus), verdens mest tallrike dyreart og vår største høstbare og fornybare marine ressurs.

Fondet Norinnova Invest eier 13,9 % av aksjene i Calanus AS. Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS,  er styremedlem i selskapet.

Pressemelding

Press release


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress