Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Calanus AS bygger fabrikk på Sortland!

6. juni 2019

Porteføljeselskapet Calanus AS bygger fabrikk på Sortland.

https://www.nord24.no/naringsliv/narings-og-fiskeridepartementet/politikk/tromsoselskap-har-besluttet-investering-pa-170-mill-og-her-skal-de-bygge/s/5-32-124256?access=granted&access=granted

Norinnova Invest AS eier 14,3 % av Calanus AS og har vært aksjonær i selskapet siden 2009. Karl Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Calanus AS.

 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress