Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Flott nyhet for Calanus AS – Nærings- og fiskeridepartementet åpner for kommersiell fangst av rødåte!

14. mars 2019

Porteføljeselskapet Calanus AS har fått en flott nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet om åpning for kommersiell fangst av rødåte.

  • Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.
  • Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.
  • Det lyses ut 10 avgrensede rødåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029.
  • Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn rødåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.

Lenke til sak

Calanus AS er meget godt posisjonert for kommersiell fangsting av rødåte. Selskapet har besluttet å bygge fabrikk på Sortland for bioraffinering av rødåte.

Lenke til sak

Norinnova Invest AS eier 14,3 % av Calanus AS og har vært aksjonær i selskapet siden 2009. Karl Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Calanus AS.

 

 

 

 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress