Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Garanti- og reparasjonsemisjon i Lytix Biopharma

29. juni 2018

Lytix Biopharma AS har gjennomført en kapitalutvidelse hvor selskapet har hentet inn 32,45 mill. kroner. Totalt har selskapet dermed hentet inn 78 mill. kroner siste halvår,noe som sikrer selskapet likviditet til videre satsing. Fondet Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet og har deltatt i begge emisjonene i 2018.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress