Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i Calanus AS og oppnåelse av milepæl!

15. juni 2018

Porteføljeselskapet  Calanus AS har gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Totalt har selskapet hentet inn 65 millioner kroner i ny kapital til selskapet. Dette sikrer et godt finansielt fundament for selskapets ekspansive satsing.  Norinnova Invest AS deltok også i emisjonen. Totalt har fondet investert 16 mill. kroner i selskapet. Karl-Johan Jakola er styreleder i selskapet.

I tillegg til vellykket emisjon har selskapet også oppnådd en viktig milepæl – selskapet har høstet 1.000.000 kg raudåte hittil i år.

Pressmelding

 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress