Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i Lytix Biopharma AS

8. mai 2018

Det er gjennomført en emisjon i selskapet Lytix Biopharma AS. Totalt er det hentet inn 45,5 mill. kroner til selskapet i denne runden. Fondet Norinnova Invest AS er aksjonær i selskapet og har også tegnet seg for aksjer i denne emisjonen.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress