Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppbud i Narvik Composite AS

23. februar 2016

Etter at styret i Narvik Composite AS så seg nødt til å begjære oppbud, er det 23.02.2016 åpnet konkurs i selskapet, som inngår i Norinnova Invests portefølje.

I forbindelse med oppbudsbegjæringen uttrykte styret i Narvik Composite:

De store anstrengelser det siste året for å sikre en markedsadgang med tilstrekkelig volum, og søk etter nye industrielle eiere, har ikke ført frem.

De fleste ansatte har de siste månedene vært permitterte som følge av markedssituasjonen.

  • Det har vist seg tungt å få innpass i markedet med store nok volum, selv om produktene bekreftes å ha åpenbare fordeler. I et gruvemarked med fallende priser har det vært en særlig treghet i å få innpass med ny teknologi hos nye kunder, sier styreleder Magne Leinan i Narvik Composite.
  • I denne konjunkturnedgangen har det vist seg være vanskelig å tiltrekke seg nye investorer til selskapet.

Narvik Composite AS ble etablert i 2009 i Teknologiparken i Narvik av Jarle Vestnes.

 

Norinnova Invest AS gikk inn i Narvik Composite AS i 2010, og har investert til sammen 12,9 mill kr i selskapet, der Fortenarvik Invest AS er største eier.

Det siste året har vi i forsøket på bringe selskapet videre medvirket til videre finansiering i større omfang enn vår eierandel i selskapet skulle tilsi, og gjennom dette har vårt eierskap økt fra tidligere 18 % til nå å være 37 % eierandel.

Jarle Vestnes og teknologimiljøet i Narvik hadde fortjent å lykkes med Narvik Composite.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress