Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Lytix Biopharma henter inn 80 mill. kroner

15. desember 2015

Porteføljeselskapet Lytix Biopharma har hentet inn 80 mill. kroner i en emisjon. Dette sikrer selskapets likviditet til ut 2016. Norinnova Invest har tegnet for 2 mill. kroner i denne emisjonen, og har dermed totalt investert 27,4 mill. kroner i selskapet.

Selskapets pressemelding  


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress