Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i Prophylix Pharma AS

30. juni 2015

Det er gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2015. Totalt emittert beløp er på i underkant av 4,4 mill. kroner.

Norinnova Invest AS eier per dags dato 36,2 % av aksjene i Prophylix Pharma AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i selskapet.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress