Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i 2K Tools AS

17. april 2015

Det er gjennomført en emisjon i porteføljeselskapet 2K Tools AS i april 2015. Totalt emittert beløp er 1.35 mill. kr. Norinnova Invest AS har deltatt i emisjonen, og eier nå totalt 33 % av selskapets aksjer. For mer informasjon om 2K Tools, kan man besøke selskapets hjemmeside.

Karl-Johan Jakola, Ansvarlig Partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i 2K Tools.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress