Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Vellykket emisjon gjennomført i Lytix Biopharma AS

7. januar 2015

Porteføljeselskapet Lytix Biopharma har gjennomført en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Totalt har selskapet hentet inn i overkant av 50 millioner kroner. Dette sikrer finansiell stabilitet for selskapet i en viktig fase. Norinnova Invest AS deltok også i emisjonen. Totalt har fondet investert 25,4 mill. kroner i selskapet.

Pressemelding


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress