Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Positiv omtale av Calanus i Finansavisen!

26. mai 2014

Den 21. mai 2014 var store deler av forsiden til Finansavisen viet til det lovende selskapet Calanus AS. Norinnova Invest AS eier i overkant 20 % av Calanus AS.

PDF


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress