Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon gjennomført i Proaware AS

11. april 2014

I april 2014 ble det gjennomført en emisjon på 1,4 mill. kr i Proware AS , hvorav Norinnova Invest AS tegnet seg for 750.000 kr.

Totalt har fondet investert 4,3 mill. kroner og har en eierandel på 42,9 % av selskapet.

Tore Normann, Investeringsrådgiver i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i Proaware AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress