Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Kapitalforhøyelse i 2K Tools AS

19. desember 2013

I desember 2013 ble det gjennomført en kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering og kontantinnskudd i selskapet 2K Tools AS. Totalt beløp som ble konvertert var 1.598.800 kr, av dette konverte Norinnova Invest AS 661.09 kr. Selskapet ble også tilført kontantinnskudd for til sammen 2.034.375 kroner. Av dette tegnet Norinnova Invest AS seg for 782.648 kroner.

Totalt har fondet investert 6,3 mill. kroner og har en eierandel på 32,7 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i 2k Tools AS.

Mer informasjon om selskapet kan finnes her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress