Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Lytix Biopharma henter inn over 50 mill. kr i emisjon!

5. desember 2013

Lytix Biopharma AS har gjennomført en vellykket emisjon der det ble tegnet aksjer for over 50 millioner kroner. Det ble tegnet totalt 71 670 aksjer til tegningskurs NOK 700, per aksje. Selskapet vil, etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, ha 207 aksjonærer. Fullstendig pressemelding fra selskapet kan leses her!

Norinnova Forvaltning er forvalter for Norinnova Invest AS, dette fondet eier 6 % av aksjene i Lytix Biopharma AS. Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er nestleder i Lytix Biopharma styret.

 


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress