Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Stor emisjon i Lytix Biopharma AS

10. juli 2013

I juni 2013 ble det gjennomført en emisjon på 18,6 mill. kr i Lytix Biopharma AS , hvorav Norinnova Invest AS tegnet seg for 1 mill. kr.

Totalt har fondet investert 24,4 mill. kroner og har en eierandel på 6,7 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er nestleder i styret til Lytix Biopharma AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress