Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i Orthogenics AS

25. juni 2013

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet Orthogenics AS i juni 2013. Totalt emittert beløp er på i overkant av 1,5 mill. kroner.

Norinnova Invest AS eier per dags dato 15,7 % av aksjene i Orthogenics AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styreleder i Orthogenics AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress