Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Proaware AS

10. juni 2013

Norinnova Invest AS har i mars 2013 gjort en oppfølgningsinvestering i Proaware AS på 250.000 kroner, og har dermed investert totalt 3,25 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 38,6 %.

For mer informasjon om Proaware AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress