Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Emisjon i SDU AS

10. juni 2013

Det ble gjennomført en emisjon i selskapet SDU AS i april 2013. Av totalt emittert beløp på 0,8 mill. kroner, tegnet Norinnova Invest AS seg for 0,35 mill. kroner.

Norinnova Invest AS eier per dags dato 37,3 % av aksjene i SDU AS.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning AS, er styremedlem i SDU AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress