Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i SnapTV AS

23. januar 2013

Norinnova Invest AS har i løpet av 2012 gjort 3 oppfølgningsinvesteringer i SnapTV AS. Fondet har ytt selskapet ansvarlige lån på totalt 3 mill. kroner. Totalt er SnapTV AS tilført 6,45 mill. kroner i 2012.

Totalt har fondet investert 12,5 mill. kroner inklusiv ansvarlig, konvertible lån og har en eierandel på 24 % av selskapet.

Jan Kristoffersen, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i SnapTV AS.

For mer informasjon om selskapet, kan det leses her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress