Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Etablering av selskapet SDU AS

23. januar 2013

Det er foretatt en fisjon av selskapet 2K Tools AS ved ved at SDU AS er fisjonert ut av selskapet med samme eierfordeling som for 2K Tools AS. I tillegg er SDU AS tilført 450.000 kroner i ansvarlig lån, herav 150.000 kroner fra Norinnova Invest AS.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress