Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Narvik Composite AS

10. april 2012

Norinnova Invest AS har 2. april 2012 gjort en oppfølgingsinvestering i Narvik Composite AS på 4 mill. kroner i en kombinasjon av aksjekapital og aksjonærlån med konverteringsrett. Fondet har til sammen investert 6,5 mill kroner i selskapet, og har i dag 18,7 % eierandel.

I samme emisjon kom også det nystartede fondet ForteNarvik inn som ny aksjonær i selskapet. Narvik Composite AS ble totalt tilført 10 mill kroner i ny kapital.

For mer informasjon om Narvik Composite AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress