Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Norinnova Invest investerer i ReSight AS

28. mars 2012

Norinnova Invest AS har sammen med Hålogaland Kapital AS og Teleplan Globe AS investert i det Harstad-baserte selskapet ReSight AS.

ReSight AS utvikler og leverer løsningen PowerCatch, en mobilklient løsning spesielt innrettet mot feltarbeid i kraftbransjen. Løsningen som omfatter en kartbasert støtte for arbeidsprosesser og rapportering, utvikles i samarbeid med fire kraftselskap, og forventes å ha et stort markedspotensiale både i det norske markedet og internasjonalt. Norinnova Invest har 27,2 % eierandel i ReSight AS, og Jan Kristoffersen, partner i Norinnova Forvaltning AS, går inn som styremedlem i selskapet.

Les selskapets egen pressemelding


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress