Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Probio ASA

30. januar 2012

Norinnova Invest AS har i januar 2012 gjort en oppfølgningsinvestering i Probio ASA på 1,040 mill. kroner. Totalt har fondet investert 25,63 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 20 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 6,9 % i ProBio, eier Norinnova Technology Transfer AS  7 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styremedlem i ProBio ASA.

For mer informasjon om Probio ASA, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress