Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Prophylix Pharma AS

2. januar 2012

Norinnova Invest AS har i desember 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Prophylix Pharma AS på 2.000.000 kroner, og har dermed investert totalt 3 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 18 %.

For mer informasjon om  Prophylix Pharma  AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress