Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgingsinvestering i Calanus AS

2. januar 2012

Norinnova Invest AS har i desember 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Calanus AS på 4.000.000 kroner, og har dermed investert totalt 14 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 20,5 %.

For mer informasjon om Calanus AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress