Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Ortogenics AS

17. juni 2011

Norinnova Invest AS har i juni 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i Orthogenics AS på 1.970.546 kroner, og har dermed investert totalt 10 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 18,8 %. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 3,94 mill. kroner.

For mer informasjon om Orthogenics anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress