Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i SnapTV AS

18. mai 2011

Norinnova Invest AS har i mai 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i SnapTV AS på 2.000.000 kroner, og har dermed investert totalt 9,5 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 24 %.

For mer informasjon om SnapTV AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress