Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i 2K Tools AS

13. april 2011

Norinnova Invest AS har i april 2011 gjort en oppfølgningsinvestering i 2K Tools AS på 500.000 kroner, og har dermed investert totalt 4,5 mill. kroner i selskapet. Fondet har etter denne investeringen en eierandel på 27,7 %. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 1,25 mill. kroner.

For mer informasjon om 2K Tools AS anbefales selskapets hjemmeside!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress