Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Investering i Preecap AS

25. januar 2011

Norinnova Invest AS har i desember 2010 investert i det Tromsø-baserte selskapet PreeCap AS. PreeCap AS er et fond som skal investere i forskningsbaserte forretningsideer som er utviklet av unge entreprenører som studerer på master programmet «Business Creation and Entrepreneurship», BCE.

Fondet er etablert etter samme mal som det suksessfulle fondet Encubator Holding AB. Encubator Holding AB investerer i start-ups med utspring fra entreprenørutdanningen ved Chalmers, som igjen regnes som et av de ledende teknologiuniversitetene i Europa.

PreeCap AS er etablert av Norinnova AS, Norinnova Invest AS, SIVA, Statoil New Energy AS, AronsenMonsen Invest AS, Kunnskapsparken Nord AS og Barlindhaug Utbygging AS. Fondet administreres av Norinnova AS. Norinnova Invest har etter investeringen en eierandel på 6,9 % i PreeCap AS. Tore H Normann, Porteføljeforvalter i Norinnova Forvaltning AS, har tiltrådt som styremedlem i selskapet.

Mer informasjon om selskapet finnes her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress