Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Probio ASA

3. januar 2011

Norinnova Invest AS har i desember 2010 gjort en oppfølgningsinvestering i Probio ASA på 2,8 mill. kroner. Totalt har fondet investert 24,6 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 55 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 7,1 % i ProBio, eier Norinnova AS 8,0 % av selskapet.

Karl-Johan Jakola, partner i Norinnova Forvaltning, er styreleder i ProBio ASA.

Pressemelding fra selskapet kan leses her!

For mer informasjon om Probio ASA, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress