Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Oppfølgningsinvestering i Lytix Biopharma AS

3. januar 2011

Norinnova Invest AS har i desember 2010 gjort en oppfølgningsinvestering i Lytix Biopharma AS på 4 mill. kroner. Totalt har fondet investert 22,3 mill. kroner i selskapet. Emittert kapital i denne emisjonen var på totalt 50 mill. kroner.

I tillegg til NorInnova Invest AS sin eierpost på 6,7 % i Lytix Biopharma AS, eier Norinnova AS 3,7 % av selskapet.

For mer informasjon om Lytix Biopharma, les her!


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress