Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Investering i Proaware AS

3. desember 2010

Norinnova Invest AS har i november 2010 investert i det Tromsø-baserte selskapet ProAware AS. Selskapet utvikler intuitive IT-løsninger for «Smart Fremtidsstyring». Produktet kan på en enkel måte kartlegge og analysere virksomhetskritiske forhold som grunnlag for fremtidige tiltak, eksempelvis internt «klima», kundetilfredsstillelse og endringsprosesser. Den modulbaserte Web-løsningen er basert på Microsoft Silverlight og er unik med hensyn til metodikk for innhenting av datagrunnlag, analyse og grafisk presentasjon.

Selskapet har i dag et kontraktsfestet utviklingsløp med 5 store nasjonale kunder, og er allerede i dialog med flere internasjonale kunder.

Gründerne bak selskapet er Steinar Høier, Jan Fjelddalen og Jørn Halonen. Norinnova Invest har etter investeringen en eierandel på 23,3 % i ProAware AS. Tore H Normann, Porteføljeforvalter i Norinnova Forvaltning AS, har tiltrådt som styremedlem i selskapet.

Mer informasjon om selskapet kan finnes på selskapets hjemmeside.


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress