Norinnova Invest

Norinnova Invest AS
Forskningsparken
Postboks 6413
9294 Tromsø

Telefon: 90 55 90 01
E-post:karl-johan@norinnovaforvaltning.no

Norinnova Invest AS investerer i ObexCode AS

2. mars 2009

Norinnova Invest AS har investert 3,3 millioner kroner i Tromsø-selskapet ObexCode AS. Investeringen gir Norinnova Invest AS en eierandel på ca. 25 % i selskapet. Totalt hentet ObexCode inn 5,2 millioner i den nylig gjennomførte emisjonen.

For mer informasjon om ObexCode AS, les her


Alle rettigheter © Norinnova Forvaltning AS
Design: Gnist Design | WordPress